Aneks:Język czuwaski - latynizacja

W Wikisłowniku zastosowana została latynizacja CăVashLat opisana tutaj. Jest to tylko jedna z wielu stosowanych transliteracji języka czuwaskiego.