Aneks:Język angielski - Przyimki

Wykaz ten prezentuje listę przyimków używanych w języku angielskim. Jeśli zaszła taka konieczność, w nawiasach kursywą podano przykłady użycia.

Przyimki edytuj

angielski przyimek polski odpowiednik
aboard na pokładzie
about o (tobie); po (mieście)
above nad, ponad, powyżej
absent bez
according to według
across w poprzek; po drugiej stronie
after po (drugiej; obiedzie); za (kimś)
against o (oprzeć się o); z (walczyć z); przeciwko; w stosunku do
ahead of przed (terminem)
along wzdłuż
along with wraz z
alongside obok; wraz z
amid wśród
amidst wśród
among wśród
amongst wśród
anent[1] przed (oknem); w związku z
anti[1] przeciw
apart from oprócz
around wokół; koło; około
as far as o ile (wiem); jeśli (o mnie chodzi)
as for co się tyczy; jeśli o to chodzi
as per zgodnie z
as to co się tyczy
as well as jak również
aside from oprócz
aslant na ukos
astride okrakiem
at przy (stole), w (domu), na (górze), u (rodziców), przy (pianinie); o (czwartej); po (pięć złotych za kilogram); z prędkością
athwart w poprzek, poprzecznie, na krzyż
atop na wierzchu; na szczycie
barring wyjąwszy; o ile nie będzie
because of z powodu
before przed (piątą; wyjściem; tobą)
behind za (mną)
below pod; poniżej (kolan; sześciu złotych)
beneath pod; poniżej (kolan; sześciu złotych)
beside obok
besides oprócz tego
between między
betwixt[1] pomiędzy
beyond poza
but poza; oprócz; od (trzeci od końca)
by wyraża sposób wykonywania czynności; przez (morza; ciebie; drzwi; przypadek; dzielony przez sześć); przy (łóżku); obok (mnie); do (czwartej); za (dwa złote za godzinę; ręce; dzień za dniem); na (części); autorstwa; za pomocą; zgodnie z
by means of za pomocą
circa[1] około (pięciu złotych)
close to blisko
concerning co się tyczy; odnośnie
considering zważywszy; wobec
despite pomimo
down w dół
due to z powodu
during podczas
except oprócz
except for za wyjątkiem
failing jeżeli nie będzie
far from z dala od
for dla (mnie); do (Katowic); po (gazetę); z powodu; jak na; za (pięć złotych; nami, a nie przeciwko nam); przez (pięć kilometrów; dwa lata); na (jutro)
from z (Katowic; 16 na 28%; słaby z głodu); od (trzeciej)
in w (mieście; lecie; trzy dni); za (dwa tygodnie); w (słońcu; gniewie); na (jeden na dziesięciu); u (dzieci; Mickiewicza)
in accordance with zgodnie z
in addition to oprócz
in case of w przypadku
in front of przed (oknem)
in lieu of[1] w zamian za, zamiast
in place of zamiast
in spite of pomimo
in to do (ognia); w (tarapaty); na (kawałki)
inside wewnątrz; w ciągu
instead of za (ciebie); zamiast
into do (ognia); w (tarapaty); na (kawałki)
like jak
mid między
minus minus; bez
near blisko; około
near to blisko
next tuż przy
next to obok; przy
notwithstanding pomimo
of zmienia przypadek rzeczownika z mianownika na dopełniacz; z (tego małżeństwa; Polski; wycieńczenia; cegły; konieczności)
off z (spadł z góry); od (pięć kilometrów od głównej drogi)
on wskazuje sposób przemieszczania się; na (ścianie); w (piątek); po (przyjeździe); do (drzwi); na temat
on account of z uwagi na
on behalf of w imieniu; na rzecz
on to na (ścianie); do (drzwi); w kierunku
on top of na domiar
onto na (ścianie); do (drzwi); w kierunku
opposite naprzeciwko
out of z (domu; ciekawości; filiżanki); za (miastem); na (jeden na trzech); bez
outside za (drzwiami); na zewnątrz; oprócz
outside of za (drzwiami); na zewnątrz; oprócz
over nad; przez (góry); po drugiej stronie; za (drzwiami)
owing to z powodu; dzięki (tobie)
past za (kanapą); obok; po (drugiej; czterdziestce)
per na (sto kilometrów na godzinę)
plus plus; i
prior to przed (tobą)
pro[1] za (i przeciw); pro
pursuant to zgodnie z
qua[1] jako
re[1] o; odnośnie; w związku z
regarding jeśli chodzi o; odnośnie
regardless of bez względu na, niezależnie od
round wokół; dokoła
sans[1] bez
save oprócz
since od (niedzieli)
subsequent to po (śmierci)
than niż
through przez (drzwi); poprzez (widoczny poprzez dym); od początku aż do końca; po (całej Polsce); za pośrednictwem; z powodu
throughout przez, poprzez; w (całym mieście); przez cały czas;
till dopóki; aż do; do
times razy (dwa razy dwa)
to zmienia przypadek rzeczownika z mianownika na celownik; do (mnie; końca; Katowic; banku; droga do sukcesu); dla (mnie); za (zdrowie nowożeńców); na (wieś; kawałki); w (góry; pył); nad (morze); ku; względem; wobec
toward w kierunku; na (południe); ku; względem; wobec; w celu; blisko; pod (wieczór)
towards w kierunku; na (południe); ku; względem; wobec; w celu; blisko; pod (wieczór)
under pod (zegarem; bronią); poniżej (1000 złotych; 18 lat); za panowania; zgodnie z
underneath pod (spodem)
unlike w przeciwieństwie do; nie tak, jak
until dopóki; aż do; do
unto[1] do; ku; w kierunku; aż do
up w górę; do góry
upon na (ścianie); do (drzwi)
versus[1] kontra; w opozycji do
via przez (Berlin)
vis-à-vis[1] naprzeciwko; twarzą w twarz
with z; o (lasce); na (grypę); w (ciąży; kropki); pomimo; zmienia przypadek rzeczownika z mianownika na narzędnik
within wewnątrz; nie dalej niż; w zasięgu; w ciągu; przez (trzy dni)
without na zewnątrz; bez

Postpozycje edytuj

angielski postpozycja polski odpowiednik
ago[2] temu (pięć lat temu)
apart oprócz
aside oprócz
away[3] stąd (pięć lat świetlnych stąd)
hence[2] stąd (dwa kilometry stąd)
notwithstanding[4] pomimo
withal z; o (lasce); na (grypę); w (ciąży; kropki); pomimo

Przypisy edytuj

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 zwykle nie jest używany
  2. 2,0 2,1 czasami uważany jest za przysłówek, a nie postpozycję
  3. czasami uważany jest za przysłówek bądź przymiotnik, a nie postpozycję
  4. używany również jako przyimek