Aneks:Język łaciński - odmiana sum

Czasownik sum, esse, fui (być) jest nieregularny. Podobnie jak w języku polskim nie posiada strony biernej. Złożenia z tym czasownikiem, np. absum, adsum, desum, insum, possum, odmieniają się podobnie z dodaniem przedrostka (uwaga: czasownik possum ma temat praesentis pot-; jeśli po -t- występuje bezpośrednio spółgłoska, następuje tzw. asymilacja progresywna i grupa -ts- (jak w pot-sum) przechodzi w -ss- (possum), a przed samogłoskami pozostaje bez zmian (potes itd.)).

Tryb oznajmujący – indicativus edytuj

strona czynna
activum
singularis pluralis
czas teraźniejszy
praesens
1. per. sum sumus
2. per. es estis
3. per. est sunt
czas przeszły niedokonany
imperfectum
1. per. eram eramus
2. per. eras eratis
3. per. erat erant
czas przyszły I
futurum I
1. per. ero erimus
2. per. eris eritis
3. per. erit erunt
czas przeszły dokonany
perfectum
1. per. fui fuimus
2. per. fuisti fuistis
3. per. fuit fuerunt
czas zaprzeszły
plusquamperfectum
1. per. fueram fueramus
2. per. fueras fueratis
3. per. fuerat fuerant
czas przyszły II
futurum II
1. per. fuero fuerimus
2. per. fueris fueritis
3. per. fuerit fuerint

Tryb rozkazujący – imperativus edytuj

strona czynna
activum
singularis pluralis
czas teraźniejszy
praesens
2. per. es este
czas przyszły
futurum
2. per. esto estote
3. per. esto sunto

Tryb łączący (przypuszczający) – coniunctivus edytuj

strona czynna
activum
singularis pluralis
czas teraźniejszy
praesens
1. per. sim simus
2. per. sis sitis
3. per. sit sint
czas przeszły niedokonany
imperfectum
1. per. essem essemus
2. per. esses essetis
3. per. esset essent
czas przeszły dokonany
perfectum
1. per. fuerim fuerimus
2. per. fueris fueritis
3. per. fuerit fuerint
czas zaprzeszły
plusquamperfectum
1. per. fuissem fuissemus
2. per. fuisses fuissetis
3. per. fuisset fuissent

Bezokolicznik – infinitivus edytuj

strona czynna
activum
czas teraźniejszy
praesens
esse
czas przeszły dokonany
perfectum
fuisse
czas przyszły
futurum
futurus, -a, -um esse/fore