Aneks:Esperanto - Korelatywy

Korelatywy

edytuj

W zasadzie korelatywy nie są osobną częścią mowy (wszystkie są zaimkami), mimo to tworzą pewną grupę słów powiązanych ze sobą.

Pytania KI- Wskazania TI- Nieokreślenia I- Grupy ĈI- Zaprzeczenia NENI-
Osoby -U* kiu – kto? tiu – tamten iu – ktoś ĉiu – wszyscy neniu – nikt
Przedmiotu -O* kio – co? tio – tamto io – coś ĉio – wszystko nenio – nic, żaden przedmiot
Miejsca -E kie – gdzie? tie – tam ie – gdzieś ĉie – wszędzie nenie – nigdzie
Kierunku -EN kien – dokąd? tien – w tamtą stronę / tam ien – dokądś ĉien – w każdą stronę nenien – w żadną stronę
Czasu -AM kiam – kiedy? tiam – wtedy iam – kiedyś ĉiam – zawsze neniam – nigdy
Sposobu -EL kiel – jak? tiel – tak (w ten sposób) iel – jakoś ĉiel – w/na każdy sposób neniel – nijak, w/na żaden sposób
Ilości -OM kiom – ile? tiom – tyle iom – ileś ĉiom – wszystko neniom – nic
Przyczyny -AL kial – dlaczego? tial – dlatego ial – z jakiegoś powodu ĉial – z każdego powodu nenial – bez powodu (z żadnego powodu)
Posiadania -ES kies – czyj? ties – tego ies – czyjś ĉies – wszystkich, każdego nenies – nikogo
Cechy -A* kia – jaki,a,e tia – taki ia – jakiś ĉia – każdy nenia – żaden

*odmienia się przez liczby i przypadki

Do niektórych korelatyw można dodać małe słówka modyfikujące ich znaczenie, np.:

  • ĉi – partykuła wskazująca bliskość (dodawana np. do korelatywów z T-)
  • tio – tamto, ĉi tio – to
  • tie – tam, ĉi tie – tu
  • tiu – tamten, ĉi tiu – ten
  • itd.
  • ajn – zastępuje przyrostek -kolwiek np:
  • io ajn – cokolwiek
  • iu ajn – ktokolwiek
  • ie ajn – gdziekolwiek
  • itd.