Aneks:Alfabet koreański

Spis treści aneksu | Język koreański

Alfabet koreański – hangeul (한글) składa się z czterdziestu liter (jamo) – dwudziestu jeden samogłosek (w tym dyftongi) i dziewiętnastu spółgłosek. Litery spółgłoskowe posiadają swoje indywidualne nazwy, będące wyrazami ilustrującymi ich przybliżoną wymowę. Istnieje również 11 dwuspółgłoskowych zakończeń sylab. Kolejność znaków w alfabecie różni się w Korei Północnej i Południowej.

W języku koreańskim sylaba musi zaczynać się od spółgłoski. Jeśli zaczyna się na samogłoskę, musi ona występować w połączeniu ze znakiem , którego się nie transliteruje, jeśli stoi przed samogłoską. Jeśli litera stoi na końcu wyrazu, tłumaczy się ją jako ng. Więcej o transliteracji tutaj.

Spółgłoski edytuj

  Płd.   Płn. Litera Nazwa
1 1   k, g [k / g] 기역 gi.yeok [ki.jək]
2 15   kk [k’] 쌍기역 ssang.gi.yeok [s’aŋ.gi.jək]
3 2   n [n, ɲ] 니은 ni.eun [ni.ɨn]
4 3   t, d [t / d] 디귿 di.geut [ti.kɨt]
5 16   tt [t’] 쌍디귿 ssang.di.geut [s’aŋ.di.gɨt]
6 4   l, r [l / r] 리을 ri.eul [ri.ɨl]
7 5   m [m] 미음 mi.eum [mi.ɨm]
8 6   p, b [p / b] 비읍 bi.eup [pi.ɨp]
9 17   pp [p’] 쌍비읍 ssang.bi.eup [s’aŋ.bi.ɨp]
10 7   s [s / ʃ] 시옷 si.ot [ʃi.ot]
11 18   ss [s’/ ʃ’] 쌍시옷 ssang.si.ot [s’aŋ.ʃi.ot]
12 9   -, ng [- / ŋ] 이응 i.eung [i.ɨŋ]
13 8   j [c / ɟ] 지읒 ji.eut [ci.ɨt]
14 19   jj [c’] 쌍지읒 ssang.ji.eut [s’aŋ.ɟi.ɨt]
15 10   ch [cʰ] 치읓 chi.eut [cʰi.ɨt]
16 11   k [kʰ] 키읔 ki.euk [kʰi.ɨk]
17 12   t [tʰ] 티읕 ti.eut [tʰi.ɨt]
18 13   p [pʰ] 피읖 pi.eup [pʰi.ɨp]
19 14   h [h] 히읗 hi.eut [hi.ɨt]

Samogłoski edytuj

W wersji południowokoreańskiej samogłoski są usytuowane po literze , a w wersji północnokoreańskiej występują na końcu alfabetu po literze . Nigdy nie występują pojedynczo – zawsze w połączeniu z .

  Płd.   Płn. Litera Nazwa
1 1   a [a]
2 11   ae [ɛ]
3 2   ya [ja]
4 12   yae [jɛ]
5 3   eo [ə]
6 13   e [e]
7 4   yeo [jə]
8 14   ye [je]
9 5   o [o]
10 18   wa [wa]
11 20   wae [wɛ]
12 15   oe [ø / we]
13 6   yo [jo]
14 7   u [u]
15 19   wo [wə]
16 21   we [we]
17 16   wi [wi / y]
18 8   yu [ju]
19 9   eu [ɨ]
20 17   ui [ɨj / i]
21 10   i [i]

Dwuznaki kończące sylabę edytuj

Dwuznak Nazwa
  k, gs [k / ks] 기역시옷 gi.yeok.si.ot [ki.jək.ʃi.ot]
  n, nj [nc] 니은지읒 ni.eun.ji.eut [ni.ɨn.ci.ɨt]
  n, nh [n / nh] 니은히읏 ni.eun.hi.eut [ni.ɨn.hi.ɨt]
  k, lg [k / lk] 리을기역 ri.eul.gi.yeok [ri.ɨl.gi.jək]
  m, lm [m / lm] 리을미음 ri.eul.mi.eum [ri.ɨl.mi.ɨm]
  p, lb [p / lp] 리을비읍 ri.eul.bi.eup [ri.ɨl.bi.ɨp]
  l, ls [l / ls] 리을시옷 ri.eul.si.ot [ri.ɨl.ʃi.ot]
  l, lt [l / ltʰ] 리을티읕 ri.eul.ti.eut [ri.ɨl.tʰi.ɨt]
  p, lp [p / lpʰ] 리을피읖 ri.eul.pi.eup [ri.ɨl.pʰi.ɨp]
  l, lh [l / lh] 리을히읗 ri.eul.hi.eut [ri.ɨl.hi.ɨt]
  p, bs [p / ps] 비읍시옷 bi.eup.si.ot [pi.ɨp.ʃi.ot]