половина (język bułgarski)

edytuj
transliteracja:
polovina
wymowa:
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) połowa
odmiana:
przykłady:
(1.1) Източен Тимор заема половината от остров Тимор в източния край на Индонезийския архипелаг.Timor Wschodni zajmuje połowę wyspy Timor, na wschodnim krańcu Archipelagu Malajskiego.
składnia:
kolokacje:
synonimy:
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
rzecz.
zdrobn. половинка ż
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
źródła:

половина (język rosyjski)

edytuj
transliteracja:
polovina
wymowa:
?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) połowa
odmiana:
(1.1)
przykłady:
składnia:
kolokacje:
synonimy:
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
rzecz. половинчатость ż
przym. половинный, половинчатый
czas. ополовинить
przysł. наполовину
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
źródła:

половина (język ukraiński)

edytuj
transliteracja:
polovina
wymowa:
полови́на?/i zobacz zasady wymowy ukraińskiej
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński

(1.1) połowa, pół[1]
odmiana:
(1.1) [2]
przykłady:
(1.1) Якщо́ пі́сля сме́рті працівника́ зали́ши́вся лише́ оди́н член сім'ї́, яки́й ма́є пра́во на посме́ртну ви́плату, він отри́мує посме́ртну ви́плату у ро́змірі полови́ни відповідно́ї су́ми, ви́значеної в § 2.[3]Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w § 2.
(1.1) Цей коро́ткий на́рис мину́лого середньові́чної По́льщі, як части́ни збі́рної істо́рії По́льщі, Білору́сі, Литви́ й Украї́ни, охо́плює ду́же важли́вий пері́одма́йже полови́ну тисячолі́тньої істо́рії, коли́ було́ закла́дено міцну́ осно́ву по́льського суспі́льства, держа́ви й культу́ри в ра́мках західноєвропе́йського, христия́нського цивілізаці́йного про́стору.[4]Ten krótki zarys przeszłości średniowiecznej Polski, będący częścią wspólnej historii Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy, obejmuje bardzo ważny okresprawie połowę tysiącletniej historii, kiedy to położono solidne fundamenty polskiego społeczeństwa, państwa i kultury w ramach zachodnioeuropejskiej, chrześcijańskiej przestrzeni cywilizacyjnej.
składnia:
kolokacje:
synonimy:
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
rzecz. половинчатість ż, половинчастість ż, половинчик m, половинщик m, половинщина ż
zdrobn. половинка ż
czas. половинити ndk.
przym. половинний, половинчатий, половинчастий
przysł. половинчато, половинчасто
związki frazeologiczne:
від запеклого боржника візьми і половину
etymologia:
uwagi:
źródła:
  1.   Hasło „половина” w: Słowniki Lingea, slowniki.lingea.pl.
  2.   Hasło „полови́на” w: Словники України online.
  3. Art. 93. Przesłanki nabycia; wysokość; osoby uprawnione w: Kodeks pracy. Трудовий Кодекс, C. H. Beck, 2020, ISBN 978-83-8198-443-0, s. 110.
  4. Вступ w: Jerzy Kłoczowski, Історія Польщі до кінця XV століття, tłum. Наталя Яковенко, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005, ISBN 83-85854-83-5, s. 11.