Podobna pisownia Podobna pisownia: Украіна

Україна (język karpatorusiński) edytuj

 
Україна (1.1)
transliteracja:
Ukraїna
wymowa:
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński, nazwa własna

(1.1) geogr. polit. Ukraina
odmiana:
przykłady:
składnia:
kolokacje:
synonimy:
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
źródła:

Україна (język ukraiński) edytuj

 
Украї́на (1.1)
transliteracja:
Ukraїna
wymowa:
Украї́на?/i Украї́на?/i Украї́на?/i Украї́на?/i zobacz zasady wymowy ukraińskiej
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj żeński, nazwa własna

(1.1) geogr. polit. Ukraina[1]
odmiana:
(1.1) [2]
przykłady:
(1.1) Украї́на є респу́блікою.[3]Ukraina jest republiką.
(1.1) Держа́вною мо́вою в Украї́ні є украї́нська мо́ва.[4]Językiem państwowym na Ukrainie jest ukraiński.
(1.1) Україна межує з Румунією, Молдавією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білоруссю і Росією.Ukraina graniczy z Rumunią, Mołdawią, Węgrami, Słowacją, Polską, Białorusią i Rosją.
(1.1) Цей коро́ткий на́рис мину́лого середньові́чної По́льщі, як части́ни збі́рної істо́рії По́льщі, Білору́сі, Литви́ й Украї́ни, охо́плює ду́же важли́вий пері́одма́йже полови́ну тисячолі́тньої істо́рії, коли́ було́ закла́дено міцну́ осно́ву по́льського суспі́льства, держа́ви й культу́ри в ра́мках західноєвропе́йського, христия́нського цивілізаці́йного про́стору.[5]Ten krótki zarys przeszłości średniowiecznej Polski, będący częścią wspólnej historii Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy, obejmuje bardzo ważny okresprawie połowę tysiącletniej historii, kiedy to położono solidne fundamenty polskiego społeczeństwa, państwa i kultury w ramach zachodnioeuropejskiej, chrześcijańskiej przestrzeni cywilizacyjnej.
składnia:
kolokacje:
(1.1) За́хідна Украї́на
synonimy:
antonimy:
hiperonimy:
(1.1) держа́ва
hiponimy:
holonimy:
meronimy:
(1.1) За́хідна Украї́на
wyrazy pokrewne:
rzecz. українець m, українка ż, україночка ż, українство n, українізація ż, українізм m, україніка ż, україністика ż, україніст m, україністка ż
czas. українізувати, українізуватися
przym. український, українізований
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
(1.1) zobacz też: Indeks:Ukraiński - Kraje Europy
źródła:
  1.   Hasło „Україна” w: Słowniki Lingea, slowniki.lingea.pl.
  2.   Hasło „Украї́на” w: Словники України online.
  3.   Hasło „Стаття 5” w: Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ w: Верховна Рада України, Конституція України, uk.wikisource.org.
  4.   Hasło „Стаття 10” w: Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ w: Верховна Рада України, Конституція України, uk.wikisource.org.
  5. Вступ w: Jerzy Kłoczowski, Історія Польщі до кінця XV століття, tłum. Наталя Яковенко, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005, ISBN 83-85854-83-5, s. 11.